Obowiązek informacyjny

dla celów rekrutacji

Zgodnie z wymogiem ustanowionym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO„), niniejszym informujemy, iż:

Administratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji jest: Valuepack B.V., De Vlotkampweg 4, 6545 AG Nijmegen, Holandia.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego, po czym zostaną usunięte. W przypadku udzielenia zgody na możliwość udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pana/Pani dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane przez okres dwóch lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, po czym zostaną one usunięte.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wszelkie podmioty wspierające nas w procesie rekrutacji, oraz osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

kontakt

skontaktuj się z nami

Kamila Śnita Valuepack Szprotawa

Holandia

Valuepack B.V.
De Vlotkampweg 4
6545 AG Nijmegen

+31 24 642 43 68
hr@valuepack.nl

Katarzyna Ciukowska Valuepack Szprotawa

Polska

Valuepack Europe Sp. z o.o.
ul. Nowa 2a Wiechlice
67-300 Szprotawa

+48 68 376 12 10
hr@valuepack.nl